Yazı kategorisi: Alıntı

VAZALAK..YÜCE ALLAH BUYURUR..49/11

 Ey inananlar! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın, belki de onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da başka kadınları alaya almasınlar, belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kendi kendinizi ayıplamayın; birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın; inandıktan sonra yoldan çıkmış olmak ne kötü bir addır. Tevbe etmeyenler, işte onlar zalimlerdir.

HUCURÂT-11

HUCURÂT: ODALAR

Reklamlar
Yazı kategorisi: Alıntı

ATATÜRK DER Kİ: 77/1000

ATATÜRK CEPHEDE RESİM ile ilgili görsel sonucu

Benim için ordumuzun kıymetini ifadede ölçü şudur: Türk ordusunun bir kıtası muadilini behemehal mağlup eder, iki mislini durdurur ve tesbit eder.

Yazı kategorisi: Alıntı

ATATÜRK DER Kİ: 76/1000

atatürk resmi ile ilgili görsel sonucu

O mutlu gün gelince, bütün ulusla birlikte, en büyük mutluluklara erişmekle şeref duyacağız. Benim bundan başka ikinci bir mutluluğum olacaktır ki o da, kutsal davamıza başladığımız gün bulunduğum yere geri dönebilme olanağıdır. Dünyada, milletin bağrında serbest bir fert olabilmek kadar büyük bir mutluluk var mıdır? Gerçekleri iyi kavrayan, yürek ve vicdanında manevi ve kutsal hazlardan başka zevk taşımayan insanlar için, ne kadar yüksek olurlarsa olsun, maddi makamların hiçbir değeri yoktur.

Yazı kategorisi: Alıntı

ATATÜRK DER Kİ: 75/1000

Türk Milleti bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı varolmalarının yegane koşulu olarak kabul etmiş cesur insanların torunlarıdır. Bu millet hiçbir zaman hür olmadan yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.

ata062

Yazı kategorisi: Alıntı, Sonuncu Köyün Dipsiz Kuyusu

ATATÜRK DER Kİ: 74/1000

Biliriz ki, Allah dünya üzerinde yarattığı bu kadar nimetleri, bu kadar güzellikleri insanlar istifade etsin, varlık içinde yaşasınlar diye yaratmıştır. Ve âzami derecede faydalanabilmek için de, bugün kâinattan esirgediği zekâyı, aklı insanlara vermiştir.

ata089

Be hey acayip adem
Öldüğünü bilemezsin
Korlar bir karanlık dama
Kapı baca bulamazsın

Yağmur yağar yeller eser
Mezarı başına yıkar
Seksen bin canavar sıkar
Hiç birine vuramazsın

Gel bu öğüdü al benden
Yarın fırsat gider elden
Hak saklasın cehennemden
Karanlıktır çıkamazsın

Yer pamuk olur atılır
Cümle deryalar katılır
Dilin damağın tutulur
Doğru cevap veremezsin

Pir Sultan’ım der ki deli
Elden koymaz doğru yolu
Ne yanarsın dünya malı
Birin alıp gidemezsin

Pir Sultan Abdal

PİR SULTAN ABDAL SÖZLERİ ile ilgili görsel sonucu

BE HEY ACAYİP ADEM-PİR SULTAN ABDAL

Erenlerin gönlünde ol sultan dükkan açtı
Nice bizim gibiler anda konuban geçti

Cümle erenler uçtu dağlar yazılar geçti
Aşk kazanına düştü kaynayıbanı pişti

Bu dünyanın meseli benzer murdar gövdeye
İtler gövdeye düştü Hak dostu kodu geçti

Aşık mı diyem ona can terkini urmadı
Aşık ona diyeler kim melamete düştü

Yine esridi Yunus Taptuk yüzün görelden
Meğer onun gölünden bir cur’a şerbet içti

Yunus Emre

YUNUS EMRE SÖZLERİ ile ilgili görsel sonucu

AŞIK MI DİYEM-YUNUS EMRE

Yazı kategorisi: Alıntı

GELİR-YUNUS EMRE

Ben dervişim diyene, bir ün edesim gelir
Seğirdüben sesine, varıp yetesim gelir

Sırat kıldan incedir, kılıçtan keskincedir 
Varıp anın üstüne, evler yapasım gelir

Altında gayya vardır, içi nar ile pürdür
Varuben ol gölgede, biraz yatasım gelir

Oda gölgedir deyu, ta’n eylemen hocalar
Hatırınız hoş olsun, biraz yanasım gelir

Ben günahımca yanam, rahmet suyunda yunam 
İki kanat takınam, biraz uçasım gelir

Andan Cennete varam, Cennette huriler görem 
Huri gılmanı, bir bir koşasım gelir

Derviş Yunus bu sözü, eğri büğrü söyleme 
Seni sigaya çeken bir Molla kasım gelir

Yunus Emre

İlgili resim

Yazı kategorisi: Alıntı

ATATÜRK DER Kİ: 73/1000

“Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.”

İlgili resim

Yazı kategorisi: Alıntı

ATATÜRK DER Kİ: 72/1000

“Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.”

atatürk resimleri ile ilgili görsel sonucu

Yazı kategorisi: Alıntı

ANDAN HABER VER-PİR SULTAN ABDAL

Yanımızda iki melekler gezer
Bin hayır biri şerrimiz yazar
Kahbe felek bizi aldatır üzer
Nerede seyreder andan haber ver

Cümlemizin başı Allah’tan ferman
İsmail Peygambere indi bir kurban
Bir ot biter bütün dertlere derman
Ol ot nerde biter andan haber ver

Sabahtan gün doğar gün dile doğar
Dal boynun eğdikçe rahmetler yağar
Bin bir gün içinde bir yıldız doğar
Yıldız nerde doğar andan haber ver

Musa Peygamber de atına bindi
Can cesetten çıktı nerede durdu
Peygamber uğrunda bir delil yandı
Delil nerde yanar andan haber ver

Pir Sultan Abdal’ım geldik de gittik
Gelirken giderken ne kazanç ettik
Yükünü yükletip kül olduk bittik
Yurdunda ne kalır andan haber ver

Pir Sultan Abdal

pir sultan abdal sözleri tumblr ile ilgili görsel sonucu

Yazı kategorisi: Alıntı, Sonuncu Köyün Dipsiz Kuyusu

SÖZDE İHLAS..ZULÜM BİTSİN..İMZA KAMPANYASI..21

ihlas finans  ile ilgili görsel sonucu

TASFİYESİ 16 YILDIR BİTEMEYEN İHLAS FİNANS KURUMU’NUN, HÜKÜMET TARAFINDAN KOLLANDIĞI AŞİKARDIR..UZATMADAN SÖYLERSEK, DERHAL İHLAS FİNANS KURUMU ALACAKLISI OLAN MUDİLERİN TÜM ALACAKLARI YASAL FAİZLERİ İLE BİRLİKTE ÖDENEREK, BU ZULME ORTAK OLAN SORUMLU VE YETKİLİLER CEZALANDIRILMALIDIR..!

CHANGE.ORG’DA BAŞLATTIĞIM KAMPANYAYI İMZALAMAK İÇİN..↵

NOT: İMZA İÇİN AD, SOYAD VE E-POSTA YAZILMASI YETERLİ..

Yazı kategorisi: Alıntı, Sonuncu Köyün Dipsiz Kuyusu

29 EKİM 2017..

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN 94.KURULUŞ YILDÖNÜMÜ..CUMHURİYET BAYRAMI KUTLU OLSUN..!

atatürk özlü sözleri ile ilgili görsel sonucu

MUARIZ: KARŞI ÇIKAN

Yazı kategorisi: Alıntı

ATATÜRK DER Kİ: 71/1000

“Hükümetlerin icraatı menfi olup da millet itiraz etmez ve iktidarı düşürmezse bütün kusur ve kabahatlere katılmış demektir.”

atatürk resimleri ile ilgili görsel sonucu

Yazı kategorisi: Alıntı

ATATÜRK DER Kİ: 70/1000

“Bizce: Türkiye Cumhuriyet anlamınca kadın, bütün Türk tarihinde olduğu gibi bugün de en muhterem mevkide, her şeyin üstünde yüksek ve şerefli bir mevcudiyettir. Memleket dayanışma isteyen bir birliğe muhtaçtır. Alelâde politikacılıkla milleti parçalamak, hıyanettir.”

atatürk resimleri ile ilgili görsel sonucu

Yazı kategorisi: Alıntı

GEL-PİR SULTAN ABDAL..

Evvel baştan bu dünyaya
Tanrı’nın Aslanı geldi
Yüz döndürmez yüz bin erden
Kuşağına dolu geldi

Ali’dir gazilerin başı
Hızır Nebi’dir yoldaşı
Ali manendi bir kişi
Sultan Seyyit Gazi geldi

Yusuf’u kuyuya attılar
Hem aldılar hem sattılar
Kurtlara bühtan ettiler
Mısır’ın sultanı geldi

Halil Kabeyi yapınca
İslam dinine tapınca
Gökten Muhammed kopunca
Nur aleme dolu geldi

Aşk elinden oldum hasta
Var derdine derman iste
Dahi küçücek nevreste
İsmail’e kurban geldi

Pir Sultan’ım nesne bilmez
Ab-ı Hayat içip ölmez
Kafir müslümanı yenmez
Ezelden basıla geldi

Pir Sultan Abdal

pir sultan abdal sözleri ile ilgili görsel sonucu

Yazı kategorisi: Alıntı

YÜCE ALLAH BUYURUR: ENFAL-29..

Ey iman edenler! Eğer Allah’a karşı gelmekten sakınırsanız; O, size iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayış verir ve sizin kötülüklerinizi örter, sizi bağışlar. Allah, büyük lütuf sahibidir.

kuranı kerim AYETLERİ ile ilgili görsel sonucu

ENFAL: SAVAŞ GANİMETİ

Yazı kategorisi: Alıntı

OLUR-YUNUS EMRE..

Hak bir gönül verdi bana 
Ha demeden hayrân olur
Bir dem gelir şâdân olur 
Bir dem gelir giryân olur

Bir dem sanasın kış gibi 
Şol zemheri olmuş gibi
Bir dem beşâretden doğar 
Hoş bağ ile bostân olur

Bir dem gelir söyleyemez 
Bir sözü şerh eyleyemez
Bir dem dilinden dür döker 
Dertlilere dermân olur

Bir dem çıkar arş üzere 
Bir dem iner taht-es-serâ
Bir dem sanasın katredir 
Bir dem taşar ummân olur

Bir dem cehâletde kalır 
Hiç nesneyi bilmez olur
Bir dem dalar hikmetlere 
Câlînus u Lokmân olur

Bir dem dev olur yâ peri 
Vîrâneler olur yeri
Bir dem uçar Belkîs ile 
Sultân-ı ins ü cân olur

Bir dem varır mescidlere 
Yüz sürer anda yerlere
Bir dem varır deyre girer 
İncil okur ruhbân olur

Bir dem gelir Îsâ gibi 
Ölmüşleri diri kılar
Bir dem girer kibr evine 
Fir’avn ile Hâmân olur

Bir dem döner Cebrâil’e 
Rahmet saçar her mahfile
Bir dem gelir gümrâh olur 
Miskin Yunus hayrân olur

Yunus Emre

YUNUS EMRE SÖZLERİ ile ilgili görsel sonucu