Yazı kategorisi: Alıntı

ATATÜRK DER Kİ: 83/1000

Büyük dinimiz çalışmayanın insanlıkla hiç ilgisi olmadığını bildiriyor. Bazı kimseler çağdaş olmayı kâfir olmak sayıyorlar. Asıl küfür onların bu zannıdır. Bu yanlış tefsiri yapanların maksadı İslâmların kâfirlere esir olmasını istemek değil de nedir? Her sarıklıyı hoca sanmayın, hoca olmak sarıkla değil, dimağladır.

atatürk özlü sözleri ile ilgili görsel sonucu

Yazı kategorisi: Alıntı

SABIR-PİR SULTAN ABDAL

Sabır kıla kıla canıma yetti
Hasmını ararsan bundadır aşık
Kamil oldum deyü dava edersin
Hamakat nişanı kimdedir aşık

Ehl-i dil olmadın söylemen neden
Senin mücadelen benimle neden
Muhammed Mustafa göçtü dünyadan
Tacile hırkası kimdedir aşık

Ben de bilmem bu nasıl sevdadır
Heman çekticeğim kuru kavgadır
Nebi Medine’de Musa Tur’dadır
Muhammed’in nuru kimdedir aşık

Gözle erkanını dönme yolundan
Dererler de goncasını gülünden
Pir Sultan’ım hu der elem elinden
Senin sende benim bendedir aşık

Pir Sultan Abdal

pir sultan abdal SÖZLERİ ile ilgili görsel sonucu

Yazı kategorisi: Alıntı

AYRUK-YUNUS EMRE

Ağla gözüm ağla, gülmezem ayruk
Gönül dosta gider, gelmezem ayruk

Ne gam bunda bana, bin gez ölürsem
Anda ölüm olmaz, ölmezem ayruk

Yansın canım, yansın aşkın oduna
Aksın kanlı yaşım aksın, silmezem ayruk

Göyündüm aşk ile, ta kül olunca
Boyandım rengine, solmazam ayruk

Beni irşat eden mürşid-i kamil
Yeter, bir el almazam ayruk

Varlığım yokluğa denişmişem ben,
Bugün, cana, başa kalmazam ayruk

Fenadan bekaya göç eyler olduk
Yüneldim şol yola, dönmezem ayruk

Muhabbet bahrinin gavvası oldum,
Gerekmez, Ceyhuna dalmazam ayruk

Dilerim fazlından ayırmayasın
Hocam, senden özge sevmezem ayruk

Söyler aşık dilinden bunları Yunus
Eğer aşık isem, ölmezem ayruk

Yunus Emre

yunus emre ile ilgili görsel sonucu

Yazı kategorisi: Alıntı

COSMIC EYE..YÜCE ALLAH BUYURUR: 41/53

 “Gerek âfâkta (dış dünya ve madde âlemi), gerek enfüste (insanın iç dünyası ve ruh âlemi) delillerimizi yakında onlara göstereceğiz” (Fussilet, 41/53)

FUSSİLET: “AÇIKLANDI”

Yazı kategorisi: Alıntı

ATATÜRK DER Kİ: 82/1000

“Büyük Türk ordusu! Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz ve daha sağlam bir askere rastgelinmemiştir.”

ATATÜRK RESİMLERİ ile ilgili görsel sonucu

Yazı kategorisi: Alıntı

ATATÜRK DER Kİ: 81/1000

“Türkiye Cumhuriyeti mutlu, zengin ve muzaffer olacaktır.”

ATATÜRK RESİMLERİ ile ilgili görsel sonucu

Yazı kategorisi: Alıntı

ATATÜRK DER Kİ: 80/1000

büyük olmak için hiç kimseye iltifat etmeyeceksin hiç kimseyi aldatmayacaksın ile ilgili görsel sonucu

“Büyük olmak için kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın, ülke için gerçek amaç ne ise onu görecek ve o hedefe yürüyeceksin. Herkes senin aleyhinde bulunacaktır, herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır. Fakat sen buna karşı direneceksin, önüne sonsuz engeller de yığacaklardır; kendini büyük değil küçük, zayıf, araçsız, hiç sayarak, kimseden yardım gelmeyeceğine inanarak bu engelleri aşacaksın. Bundan sonra da sana büyük derlerse, bunu söyleyenlere güleceksin.”

Yazı kategorisi: Alıntı

ATATÜRK DER Kİ: 79/1000

“Bütün ilerlemeler, insan fikrinin eseridir. Fikri harekete getirmek, birinci işimiz olmalıdır. Bir kere millet benliğine hakim olsun ve düşünebilsin, yeter! Başlangıçta hatalı düşünse de, az zaman sonra bu hatayı düzeltebilir. Fikir bir kere faaliyete başladı mı, her şey yavaş yavaş düzene girer ve düzelir. Fikrin serbest hareketi ise, ancak bireyin düşündüğünü serbest olarak söylemek, yazmak ve verdiği karara göre her türlü girişimde bulunmak serbestisine sahip olmakla mümkündür.”

ATATÜRK RESİMLERİ ile ilgili görsel sonucu

Yazı kategorisi: Alıntı

ATATÜRK DER Kİ: 78/1000

“Amerika, Avrupa ve bütün uygarlık dünyası bilmelidir ki Türkiye halkı her uygar ve kabiliyetli millet gibi kayıtsız şartsız hür ve müstakil yaşamaya kesin karar vermiştir. Bu haklı kararı bozmaya yönelik her kuvvet, Türkiye’nin ebedi düşmanı kalır.”

ATATÜRK RESİMLERİ ile ilgili görsel sonucu

Yazı kategorisi: Alıntı

ÇARH-I FELEK YOK İDİ-YUNUS EMRE

Çarh-ı felek yok idi canlarımız var iken
Biz ol vaktin dost idik Azrail ağyar iken

Nice yıllar biz onda cem idik can kanında
Hakikat aleminde marifet söyler iken

Çalap aşkı candaydı bu bilişik ondaydı
Adem Havva kandaydı biz onunla yar iken

Dün geldi safi Adem dünyaya bastı kadem
İblis aldadı ol dem Uçmakta gezer iken

Ol vakit biz uçardık cevlan urup göçerdik
Nurdan şarap içerdik Hakk bizi toylar iken

Canlar onda bilişti ol dem gönül alıştı
Alem halkı karıştı denizler kaynar iken

Şükür bu deme geldik dostları burda bulduk
Tuz-ekmek bile yedik aşk demin oynar iken

Ne oğul vardı ne kız vahid idik onda biz
Komşu idik cümlemiz nur dağın yaylar iken

Ne gök var idi ne yer ne zeber ne zir
Yunus dostdan haber ver aşk ile göyner iken

Yunus Emre

YUNUS EMRE ÖZLÜ SÖZLER ile ilgili görsel sonucu

Yazı kategorisi: Alıntı

NE FAYDA-PİR SULTAN ABDAL

Meyil verme nasa murdar olursun
Dünya kadar malın olsa ne fayda
Tutulur dilin söylemez olursun
Bülbül gibi dilin olsa ne fayda

 Bir gün olur çıkarırlar evinden
Allah’ın ismini koyma dilinden
Kurtulamazsın Azrail’in elinden
Dünya kadar fendin olsa ne fayda

Yalan söyler kov gıybette sözün var
Güvenir gezersin oğlun kızın var
Şunda senin üç beş arşın bezin var
Dünya kadar malın olsa ne fayda

Yalan söyler kov gıybetten geçmezsin
Yersin haram helal geçmezsin
Kesilir nefesin su da içmezsin
Akan çaylar senin olsa ne fayda

Pir Sultan’ım bunu böyle vird etti
Vardı bir mürşitten el etek tuttu
Mürşidin ağırlayan Hakk’a yetti
Tutulmaz nasihatim söylesem ne fayda

Pir Sultan Abdal

PİR SULTAN ABDAL ÖZLÜ SÖZLER ile ilgili görsel sonucu

Yazı kategorisi: Alıntı

HİZBULLAH..YÜCE ALLAH BUYURUR: 58/22

 Allah’a ve ahiret gününe iman eden hiçbir topluluğun, babaları, oğulları, kardeşleri yahut kendi soy sopları olsalar bile, Allah’a ve peygamberine düşman olan kimselere sevgi beslediğini göremezsin. İşte Allah onların kalplerine imanı yazmış ve onları kendi katından bir ruh ile desteklemiştir. Onları, içlerinden ırmaklar akan ve içlerinde ebedî kalacakları cennetlere sokacaktır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah’tan razı olmuşlardır. İşte onlar, Allah’ın tarafında olanlardır. İyi bilin ki, Allah’ın tarafında olanlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.

MUCÂDELE-22

Yazı kategorisi: Alıntı

KIZILELMA..YÜCE ALLAH BUYURUR: 21/105

Andolsun zikirden sonra Zebûr’da da, “Yeryüzü iyi kullarıma kalacaktır” diye yazmıştık.

ENBİYA: 21/105

ENBİYA=PEYGAMBERLER

Yazı kategorisi: Alıntı

VAZALAK..YÜCE ALLAH BUYURUR..49/11

 Ey inananlar! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın, belki de onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da başka kadınları alaya almasınlar, belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kendi kendinizi ayıplamayın; birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın; inandıktan sonra yoldan çıkmış olmak ne kötü bir addır. Tevbe etmeyenler, işte onlar zalimlerdir.

HUCURÂT-11

HUCURÂT: ODALAR

Yazı kategorisi: Alıntı

ATATÜRK DER Kİ: 77/1000

ATATÜRK CEPHEDE RESİM ile ilgili görsel sonucu

Benim için ordumuzun kıymetini ifadede ölçü şudur: Türk ordusunun bir kıtası muadilini behemehal mağlup eder, iki mislini durdurur ve tesbit eder.

Yazı kategorisi: Alıntı

ATATÜRK DER Kİ: 76/1000

atatürk resmi ile ilgili görsel sonucu

O mutlu gün gelince, bütün ulusla birlikte, en büyük mutluluklara erişmekle şeref duyacağız. Benim bundan başka ikinci bir mutluluğum olacaktır ki o da, kutsal davamıza başladığımız gün bulunduğum yere geri dönebilme olanağıdır. Dünyada, milletin bağrında serbest bir fert olabilmek kadar büyük bir mutluluk var mıdır? Gerçekleri iyi kavrayan, yürek ve vicdanında manevi ve kutsal hazlardan başka zevk taşımayan insanlar için, ne kadar yüksek olurlarsa olsun, maddi makamların hiçbir değeri yoktur.

Yazı kategorisi: Alıntı

ATATÜRK DER Kİ: 75/1000

Türk Milleti bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı varolmalarının yegane koşulu olarak kabul etmiş cesur insanların torunlarıdır. Bu millet hiçbir zaman hür olmadan yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.

ata062

Yazı kategorisi: Alıntı, Sonuncu Köyün Dipsiz Kuyusu

ATATÜRK DER Kİ: 74/1000

Biliriz ki, Allah dünya üzerinde yarattığı bu kadar nimetleri, bu kadar güzellikleri insanlar istifade etsin, varlık içinde yaşasınlar diye yaratmıştır. Ve âzami derecede faydalanabilmek için de, bugün kâinattan esirgediği zekâyı, aklı insanlara vermiştir.

ata089

Be hey acayip adem
Öldüğünü bilemezsin
Korlar bir karanlık dama
Kapı baca bulamazsın

Yağmur yağar yeller eser
Mezarı başına yıkar
Seksen bin canavar sıkar
Hiç birine vuramazsın

Gel bu öğüdü al benden
Yarın fırsat gider elden
Hak saklasın cehennemden
Karanlıktır çıkamazsın

Yer pamuk olur atılır
Cümle deryalar katılır
Dilin damağın tutulur
Doğru cevap veremezsin

Pir Sultan’ım der ki deli
Elden koymaz doğru yolu
Ne yanarsın dünya malı
Birin alıp gidemezsin

Pir Sultan Abdal

PİR SULTAN ABDAL SÖZLERİ ile ilgili görsel sonucu

BE HEY ACAYİP ADEM-PİR SULTAN ABDAL

Erenlerin gönlünde ol sultan dükkan açtı
Nice bizim gibiler anda konuban geçti

Cümle erenler uçtu dağlar yazılar geçti
Aşk kazanına düştü kaynayıbanı pişti

Bu dünyanın meseli benzer murdar gövdeye
İtler gövdeye düştü Hak dostu kodu geçti

Aşık mı diyem ona can terkini urmadı
Aşık ona diyeler kim melamete düştü

Yine esridi Yunus Taptuk yüzün görelden
Meğer onun gölünden bir cur’a şerbet içti

Yunus Emre

YUNUS EMRE SÖZLERİ ile ilgili görsel sonucu

AŞIK MI DİYEM-YUNUS EMRE